Prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2020-2021 - innspill.

Arbeidet med årets rullering av prioritetslista for anleggsbehov i Trondheim er iverksatt. Frist innspill er 20.sept. IRT avholder anleggsmøte med særkretser / særforbund på Idrettens Hus 5.sept kl 1730.

Idrettsrådet avholder anleggsmøte 5.sept kl 1730 - 1900 på Idrettens Hus, Ingvald Ystgaards veg 3A.
(flyttet fra Stålgården, Sluppen)

Sakliste
1. Norges Idrettsforbund har vedtatt ny anleggsstrategi. Den får betydning for hele idretten, men hva betyr det for oss? Hvordan skal vi komme godt i gang og sikre oss viktige anleggsmidler?
- Presentasjon av ny anleggsstrategi
- Hva betyr det for de enkelte organisasjonsleddene?
- Eksempel fra særkrets

2. PRIOR anleggsbehov i Trondheim.
- Info om innspill og prosess.

3. Evt.

Påmelding til møtet sendes IR.Trondheim@idrettsforbundet.no

Vel møtt!

.....................................................................

Publisert og epost sendt ut 5.juli:
Idrettsrådet starter nå den årlige oppdateringen av idrettens prioriteringsliste iht vedtak på vårt årsmøte 25.mars 2019

Mer informasjon om involvering og innspill fra idrettene kan leses i brev sendt særkretser / særforbund 5.juli.

Idrettsrådet oppfordrer alle idrettslag til å ta kontakt med særkrets(er) / særforbund for å melde inn sine anleggsbehov og anleggsplaner. Idrettslagene skal ikke sende inn behov direkte til IRT. 

Gjeldende prioriteringsliste 2019-2020 og annen info om prioritetsarbeidet ligger på vår hjemmeside HER

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift