Søknadsfrister kommunale tilskuddsordninger

Det nærmer seg søknadsfrist for flere kommunale tilskuddsordninger.

 

Alle klubber og idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund i Trondheim kommune som eier/har driftsansvar for private anlegg kan søke om støtte til utstyr for tilrettelegging av aktiviteten i anlegget.

Idrettsrådet vil på bakgrunn av et forslag fra Trondheim kommune gi en innstilling til fordeling.

 

1. Tilskudd til drift av anlegg MED driftsansvar

2. Tilskudd til bygging/rehabilitering (som ikke mottar spillemidler)

3. Tilskudd til leie UTEN driftsansvar i private anlegg

Alle idrettslag i Trondheim som er medlem av Norges idrettsforbund kan søke om kommunalt tilskudd til idrett.

 

Tilskudd til arrangement er et økonomisk bidrag til gjennomføringen av mindre arrangement innen idrett og friluft i Trondheim.

Alle arrangement innen idrett og friluftsliv har mulighet til å få tilskudd, men midlene er begrenset, og tildelingen vil bli gjort etter en prioritering mellom søknadene.

Klubber og lag som er medlemmer av Norges Idrettsforbund/Idrettsrådet i Trondheim vil prioriteres.

Arrangement i nærkommuner i regi av klubber i Trondheim kan få tilskudd. Særforbund uten regionale ledd kan få tilskudd når arrangementet avvikles i Trondheim.

I vektingen mellom forskjellige arrangement vil antall deltakere, antall tilskuere og arrangementets regionale betydning bli vektlagt.

 

Formålet med idrettsstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve det idrettslige nivået i kommunen. Idrettsstipend kan brukes til trenerhjelp, deltakelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.

Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15 - 22 år, som er medlem i idrettslag/-organisasjoner i Trondheim.

Søker må være mellom 15 og 22 år i søknadsåret.

Søkere som har blitt tildelt stipendet tidligere kan ikke søke på nytt.

Stipendet blir gitt til ungdommer som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

 

Les mer og søk på Trondheim kommunes nettsider 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift