Kaare Romulslis Idrettslegat

Lag og foreninger i tidligere Leinstrand kommune kan søke om midler til idrettsformål.

Det enkelte lag/forening skal i søknaden gi opplysninger om hvilket formål midlene skal brukes til. Legatstyret krever å få rapport fra mottakerne om hvordan de tildelte legatmidler er brukt. 

Søknaden sendes på epost til: krlegat@gmail.com – benytt søknadsskjemaet.

Evt. spørsmål kan rettes til tlf: 977 57 365 - J.Storler

Søknadsfrist 20. april 2019

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift