Idrettsrådet i Trondheim søker nye styremedlemmer

Valgkomiteen for Idrettsrådet i Trondheim tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Trondheim i forbindelse med valg av nytt styre for 2019-2020. (via mail og nettsider) Valget foretas på årsmøtet 25.mars 2019.

Nå ønsker valgkomiteen at idrettslagene i Trondheim melder inn gode kandidater til dette viktige vervet. Dersom det i ditt idrettslag er en person som kan være aktuell, send valgkomiteen en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende er foreslått. Vi ber om å få inn navn, telefonnummer og mailadresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.

Vi ser etter personer som har god evne til å tenke overordnet, som kan ivareta idretten i Trondheim sine interesser utover egne, eget idrettslags og egen idretts interesser.
For spørsmål eller for å melde inn kandidat, ta kontakt med May Romundstad på tlf 926 08 017 eller mail may@fremobemanning.no

Les mer om Idrettsrådet i Trondheim og dets oppgaver under fanen "Om idrettsrådet"

 

Valgkomiteen består av:

Leder: May Romunstad,  Byneset IL, 

Medlem: Are Vinsnes, Charlottenlund Sportsklubb

Medlem: Hans Christian Andersen,  Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets

Varamedlem: Johanne Storler, Leinstrand IL


SVARFRIST ER SATT TIL 22.FEBRUAR.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift