IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM SITT HØRINGSSVAR PÅ NY LANGTIDSPLAN FOR NORSK IDRETT «IDRETTEN VIL»

Idrettsrådet i Trondheim arrangerte 24.01 eget høringsmøte med idrettslag i Trondheim og idrettsråd i vår sone i Trondheimsregionen.

Idrettsrådet har oversendt innspill til Trøndelag idrettskrets og Norges Idrettsforbund.

Idrettsrådet i Trondheim (IRT) ønsker å gi ros til Norges idrettsforbund (NIF) for å ha tenkt nytt og forenklet tidligere politisk styringsdokument ut fra erkjennelsen av at dokumentene faktisk ikke har blitt brukt som tiltenkt. Noen av oss har brukt dokumentet som et kravdokument for å forsikre oss om at vi jobber med de sakene vi skal, men erkjennelsen er, at det er kun et fåtall organisasjons- og aktivitetsledd som har gjort det. Kortere og mer konsist dokument, men det er viktig at målene er SMARTE enten mhp. kvalitet eller kvantitet. Videre må dokumentet fange opp egenorganisertaktivitet som en del av leveransen fra idrettsorganisasjonen.


Idrettsrådet i Trondheim arrangerte eget høringsmøte. Inviterte til møtet var alle idrettslag i Trondheim,og idrettsrådene i vår sone i Trondheimsregionen. Tilstede på møtet var 14 stykk, fra både idrettslag, idrettskrets og tre naboidrettsråd. Deltakerne kom med mange svært gode innspill som er innarbeidet i dette høringssvaret. I etterkant er utkast til høringssvar også oversendt de største særkretsene.

Les høringssvaret her

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift