Nå kan du søke om midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

- Vi oppfordrer alle klubber som har tilhørighet i nærheten av et asylmottak til å søke midler fra UDI. Idretten har gjennom flere år gjort en betydelig innsats for å integrere flyktninger og asylsøkere i idretten og i lokalmiljøet. Dette arbeidet håper vi kan fortsette også i 2019, sier rådgiver for breddeidrett, Elin Horn.

Les mer og søk HER

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift