Ungdomsidrett- viktig informasjon fra Trøndelag idrettskrets

Idrettslag som lykkes med å holde ungdommen i klubben er ofte flinke på en ting. Involvering. Invester tid og ressurser på ungdommene, både på og utenfor banen. Les mer for nyttig informasjon fra Trøndelag idrettskrets.

SATS PÅ UNGDOMMEN!

Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.
Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse i praksis.

 • Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.
 • Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.
 • Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.
  (Retningslinjer for ungdomsidrett)

INFORMASJON FRA TRØNDELAG IDRETTSKRETS

Ungdomsutvalget i Trøndelag Idrettskrets 2018-2020

 • Erlend A. Røste (leder), NTNUI
 • Pauline Sjøvold, Røros IL
 • Trine Berg Hanssen, IL Varden (Meråker)
 • Mari Kvaale Sletvold, Lensvik IL
 • Adrian Kristiansen, Frøya IL
 • Silje Krogstad Sæther, Sjetne IL (Trondheim)

Ungdomsutvalget ønsker å inspirere flere ungdommer til å engasjere seg som trenere, ledere, styremedlemmer osv. i idretten.De vil også være ungdommens talerør inn mot styret, og vil gjerne besøke idrettslagene for å diskutere ungdomsidretten. Ta gjerne kontakt hvis dere har innspill som gjelder ungdom

Lederkurs for ungdom, 15-19 år – søknadsfrist 15. desember

Vårt årlige kurs arrangeres 25.-27. januar 2019 i Meråker.

Her er søknadsskjema og invitasjon: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom-1519-ar-2019/

Dette er kurset for ungdom som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy, sosialt og bygge nettverk! Hvis plasser ledig, tar vi imot påmeldinger også etter fristen.

Idrettsungdommer i utvikling – for å bedre ungdommenes fysiske og teoretiske grunnlagfor satsing på idretten

Et prosjekt i samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge. Her tilbys temakvelder/kurs for idrettslag med hensikt å bedre det fysiske og teoretiske grunnlaget til ungdom og oppdatere deres trenere. Spørsmål eller bestilling: jonas.austmo.kolstad@idrettsforbundet.no

Aktuelle tema: Tverridrettslig basistrening, totalbelastning (trening, skole og fritid), restitusjon med mer

Oppstart- og utviklingsstøtte – idrettsskole/allidrett for ungdom

Idrettsforbundet har en ordning med økonomisk støtte til oppstart og utvikling av idrettsskole for ungdom. Dette er konkurransefrie tilbud, med fokus på flere idretter og aktiviteter, hvor ungdom selv kan påvirke innholdet. Det er løpende elektronisk søknad hele året og ingen rapportering. Midlene kan f. eks brukes til utstyr, leie av svømmehall, sosiale arrangement osv. Vi ønsker oss flere idrettsskoler for ungdom i Trøndelag, som noen steder kalles Sportmix, Action eller for eksempel Young Active.

Ungdomsløftet – nettside med inspirasjon og ideer, suksesshistorier

Se deg rundt på siden og få tips og ideer til hvordan man kan motivere ungdom til aktivitet i eget idrettslag! Her er det gode eksempler fra mange forskjellige idretter og steder i landet vårt.

Unge kokker – gratis matkurs for ungdom i idrettslag i 2019

Et godt og sunt kosthold er viktig for unge idrettsutøvere. I lenka ovenfor finner dere  mer informasjon om matkurs. Kanskje noe for ditt lag eller treningsgruppe? Flere idrettslag har hatt kurs og har gitt gode tilbakemeldinger etterpå.

Håper våre tilbud kan være av interesse for mange av dere!

Kontaktinformasjon Steinkjerkontoret:

Jonas Austmo Kolstad, mobil 995 06 266

jonasaustmo.kolstad@idrettsforbundet.no

Kontaktinformasjon Trondheimskontoret:

Maj Elin Svendahl, mobil mobil 419 00 107

maj.elin.svendahl@idrettsforbundet.no

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale om tiltak og tidspunkt

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift