Høringsmøte anlegspolitikk 3.desember 18.30-20.00

Etter avtale med TRiK kaller Idrettsrådet i Trondheim inn alle idrettslag i Trondheim samt alle kretser og regioner til høringsmøte for ny anleggs-politikk

Hvordan skal vi få bygd flest mulige anlegg og få mest mulig aktivitet og aktivitetsutvikling for fremtidens idrett? Idrettsrådet inviterer idrettslag, kretser og regioner samt sone-IR til høringsmøte om ny anleggspolitikk.

Dato: 3. desember kl. 18.30-20.00
Sted: Stålgården, Sluppenvegen 17B

Agenda:

  • Kort presentasjon av forslaget til anleggspolitikk
  • Innspill og merknader fra idrettslagene

Idrettsstyret igangsatte et anleggspolitisk arbeid i januar 2018 og har siden hatt fokus på å utrede dagens anleggssituasjon, aktivitetstrender og rammebetingelser. Anleggssituasjonen og behov for nye innretninger for anleggsutviklingen har vært tema på møter med særforbund og idrettskretser gjennom våren 2018, på NIFs ledermøte i mai og på anleggsfaglig seminar i høst. En høring ble gjennomført i mai-juni. Idrettslag og idrettsråd har ikke vært involvert i prosessen så langt.

Idrettsstyret har sett på eksisterende anleggspolitikk og identifisert områder hvor de mener det er behov for utvikling, nye politiske mål og innretninger på spillemiddelordningen i en ny anleggspoltikk for de kommende årene. 

Idrettsrådet i Trondheim har avtalt med Trøndelag idrettskrets at vi avvikler et høringsmøte for idrettslagene, kretser, regioner og idrettsrådene som inngår i vår sone. Målet med ny anleggspolitikk er å få bygd flere og billigere anlegg. Vil vi som idrett klare det med det forslaget som nå er lagt fram? Hva mener dere i idrettslagene?

Endelig beslutning ny anleggspolitikk tas på idrettstinget i mai.

Lenkene er 1) selve forslaget det ønskes tilbakemelding på og 2) viser både forslaget, bakgrunn og litt historikk.

1.         https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/1nyheter/sofie/horing-ny-anleggspolitikk.pdf

2.         https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/

 

Innspill sendes IRT innen 03.12 på ir.trondheim@idrettsforbundet.no

Påmelding via denne linken: PÅMELDING

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift