Høringsmøte anleggspolitikk avholdt 3.desember

Idrettsrådet i Trondheim avholdt 3.des høringsmøte om ny anleggspolitikk NIF. Idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og idrettskretsen var invitert. Se vår endelige uttalelse etter innspill i møtet og i etterkant.

Her kan dere lese høringsuttalelse sendt Trøndelag IK og NIF 
vedl 1 og vedl 2

..................................................................................

Invitasjonen som gikk ut til møtet

Hvordan skal vi få bygd flest mulige anlegg og få mest mulig aktivitet og aktivitetsutvikling for fremtidens idrett? Idrettsrådet inviterer idrettslag, kretser og regioner samt sone-IR til høringsmøte om ny anleggspolitikk.

Dato: 3. desember kl. 18.30-20.00
Sted: Stålgården, Sluppenvegen 17B

Agenda:

  • Kort presentasjon av forslaget til anleggspolitikk
  • Innspill og merknader fra idrettslagene

Idrettsstyret igangsatte et anleggspolitisk arbeid i januar 2018 og har siden hatt fokus på å utrede dagens anleggssituasjon, aktivitetstrender og rammebetingelser. Anleggssituasjonen og behov for nye innretninger for anleggsutviklingen har vært tema på møter med særforbund og idrettskretser gjennom våren 2018, på NIFs ledermøte i mai og på anleggsfaglig seminar i høst. En høring ble gjennomført i mai-juni. Idrettslag og idrettsråd har ikke vært involvert i prosessen så langt.

Idrettsstyret har sett på eksisterende anleggspolitikk og identifisert områder hvor de mener det er behov for utvikling, nye politiske mål og innretninger på spillemiddelordningen i en ny anleggspoltikk for de kommende årene. 

Idrettsrådet i Trondheim har avtalt med Trøndelag idrettskrets at vi avvikler et høringsmøte for idrettslagene, kretser, regioner og idrettsrådene som inngår i vår sone. Målet med ny anleggspolitikk er å få bygd flere og billigere anlegg. Vil vi som idrett klare det med det forslaget som nå er lagt fram? Hva mener dere i idrettslagene?

Endelig beslutning ny anleggspolitikk tas på idrettstinget i mai.

Lenkene er 1) selve forslaget det ønskes tilbakemelding på og 2) viser både forslaget, bakgrunn og litt historikk.

1.         https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/1nyheter/sofie/horing-ny-anleggspolitikk.pdf

2.         https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/

 

Innspill sendes IRT innen 03.12 på ir.trondheim@idrettsforbundet.no

Påmelding via denne linken: PÅMELDING

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift