Arrangementstilskudd

Idrettslag kan søke støtte til gjennomføring av mindre arrangement innen idrett. Søknadsfrist 1. desember

Hvem kan søke om tilskudd

Alle arrangement innen idrett og friluftsliv har mulighet til å få tilskudd, men midlene er begrenset, og tildelingen vil bli gjort etter en prioritering mellom søknadene.

Klubber og lag som er medlemmer av Norges Idrettsforbund/Idrettsrådet i Trondheim vil prioriteres.

Arrangement i nærkommuner i regi av klubber i Trondheim kan få tilskudd. Særforbund uten regionale ledd kan få tilskudd når arrangementet avvikles i Trondheim.

Les mer på Trondheim kommunes nettsider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift