Detaljregulering av Leangen idrettspark - varsel om oppstart

Norconsult AS på vegne av Trondheim kommune starter nå opp arbeidet med detaljregulering av Leangen idrettspark

Formålet med reguleringen er å legge til rette for en videreutvikling av Leangen idrettspark for organiserte idretter og uorganisert aktivitet. Det vil planlegges for gode adkomstmuligheter for alle trafikantgrupper. Det er foreslått arealer til innbygd skøytebane, fotballhall, nye fotballflater, tribunebygg, basishall, kantine, idrettsbygg, rodestasjon, tursti og utearealer til uorganisert aktivitet. 

Mer info og alle saksdokumenter finner du på Norconsult sin hjemmeside HER 


Idrettsrådet arbeider med uttalelse til saken og ber om innspill. Send til IR.Trondheim@idrettsforbundet.no innen 28.oktober. 

Frist for uttalelse til saken er 5.nov

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift