Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2018 i Trondheim er fordelt.

Idrettsrådet har i år fordelt ca 12.34 mill kr til 195 av våre idrettslag.

Vår anbefaling ble 4. okt sendt NIF via Trøndelag IK for godkjenning. Tildeling ble godkjent samme dag og utbetaling gjennomført av NIF sentralt rundt 10. okt.  Utjevningsbeløp er benyttet slik at minimumsbeløp pr klubb også i år er kr 5.000,- før evt trekk.

Idrettsrådet ber leder og styret i IL lese tildelingsbrevet nøye. 

Idrettsrådet presiserer spesielt:

  • Tildelte midler utelukkende skal gå til aktivitet rettet mot utøvere i alderen 6-12 år (barn), 13-19 år (ungdom) og funksjonshemmede.
  • Støtte øremerket idrettsskole og funksjonshemmede* skal kun benyttes direkte til disse konkrete aktivitetene i klubben.
    Merk at også midler tildelt etter "særlig vurdering" er basert på idrettslagets grad av tilrettelegging for funksjonshemmede og skal utelukkende brukes til denne gruppen. 
  • Idrettsrådet oppfordrer idrettslaget til å benytte av tildelte LAM til tiltak for inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, herunder økonomiske vanskeligstilte. Vi anmoder idrettslaget å avsette en pott fra LAM til kontingentstøtte for barn fra lavinntektsfamilier.

Kriterier for tildeling, retningslinjer fra KUD, NIF's anbefaling og detaljfordeling på idrettslagene finner dere på vår hjemmeside HER

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift