Inkludering i idrettslag- tips fra idretten

Trøndelag idrettskrets og Idrettsrådet i Trondheim avholdt seminar for inkludering i idrettslag 4.juni. Her var det mange fremmøtte og det kom mange gode innspill til hvordan vi kan senke terskelen for å drive med idrett.

Over 70 fremmøtte bidro til en kveld med gode diskusjoner, engasjement og godt humør.
Alev Kucukcelik fra Kolstad fotball hadde laget veldig gode småretter til mat og Jan Morten Bjerkan ønsket velkommen til Kolstad fotballs nye klubbhus.

Tryggve Duun fra Idrettsrådet i Trondheim og May Romunstad fra Trøndelag idrettskrets ønsket velkommen på vegne av arrangørene.
Sara Shafighi loset oss gjennom kvelden med engasjement og glød og en god dose latter.

Status, tall og fakta

Inger Elisabeth Einan fra Redd Barna innledet med tall og fakta om barn i lavinntektsfamilier i Norge og Trondheim.

Inger Elisabeth Einan fra Redd Barna

De fleste barn i Norge har en veldig god oppvekst
- Tre av fire barn bor sammen med begge foreldrene sine
- Færre barn og unge dør av sykdom og ulykker enn tidligere
- Ni av ti elever sier at de trives på skolen
- Ungdata viser at 80 prosent av barna er enten ganske eller veldig fornøyd med sine foreldre. 33 prosent av 10–12-åringene ser minst en av besteforeldrene ukentlig.

Nesten alle barn har det bra! Men selv om mye går i positiv og riktig retning, er det noen som ikke tar del i denne utviklingen. Det er viktig å holde fokus på de som faller utenfor. Tiltak og politikk må sikre alle barn, og spesielt de som er mest sårbare. 

Tall fra SSB/Bufdir fra 2015 viser at til tross for stor politisk oppmerksomhet rundt barnefattigdom, ligger andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt nå på rundt 100 000 barn. Det er nesten 10 % av alle barn. Det betyr at nesten hver tiende barn i Norge bor i en familie med lite penger, som igjen er to til tre elver i hvert klasserom. Og, utviklingen går i feil retning. Det har de siste tiårene vært en sterk økning av barn som vokser opp i en lavinntektsfamilie. Siden 2001 har antall fattige barn blitt tredoblet i Norge. Å vokse opp i fattigdom påvirker barns livskvalitet på nesten alle områder i barnets liv, som egen helse, levestandard og deltakelse i skole og fritidsaktiviteter.

I Trondheim vokser 7,5%  av barna (ca 2649 barn)opp i familier med vedvarende lavinntekt. 

ALLE MED

Marie Bendiksen Lind kjører ALLEMEDdugnad

Hvordan skape et inkluderende aktivitetstilbud uavhengig av økonomiske ressurser? Marie Bendiksen Lind ledet oss gjennom ALLE MED dugnad. ALLEMED er et gratis informasjon- og handlingsverktøy som brukes for å skape diskusjon og øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge. Verktøyet kan brukes for å komme frem til konkrete ideer til hvordan man kan jobbe for å finne løsninger som gjør at barn får mulighet til å delta.
Vi oppfordrer alle idrettslag å kjøre denne dugnaden!
Les mer og bestill (gratis) verktøy her

Her kom det fram mange gode forslag til hvordan vi kan gjøre det lettere for barn å delta i idrettslagene.

UTSTYR
-Arvegrupper. Brukt utstyr samles opp av klubben og deles ned i lagene
-Faste dager for innlevering og utlevering av brukt utstyr
-Lagstrøyer eies av klubben og man leverer inn skjorta etter endt sesong. Slik unngår man at man må kjøpe nye trøyer hvert år
-Treneren må gå foran som et godt eksempel. Ikke møt opp i siste skrik, men vis at godt brukte fotballsko og klær er helt greit å bruke
-Legg inn anbefalinger til foreldre på utstyr, oppfordre til å ikke kjøpe det dyreste utstyret
-Noen klubber kjøper inn utstyr for sin rabatt hos leverandør og selger uten fortjeneste til medlemmene

ØKONOMI
-Pristak i klubbene?
-Føringer fra klubben på hvor mange og hvilke cuper lagene skal være med på. Cuper kan være en kostnadsdriver som ekskluderer barn fra lavinntektsfamilier
-Vær åpen om mulighet for reduksjon i kontigent for de som har behov
-Finn løsninger sammen med familier som har betalingsutfordringer, kan man bidra med ekstra dugnad?
-Ha en kontaktperson i klubben for spørsmål om økonomi. Det kan være vanskelig å snakke med trener eller kasserer i laget om personlig økonomi.  
-Faktura: skriv på fakturaen hvor man kan henvende seg dersom man har vanskelig for å betale
-Ikke la den enkelte lagskassa dekke opp i det skjulte. Vær en åpen og inkluderende klubb

UTENFORSKAP
-Innarbeid rutiner for faddere i laget, sikre inkludering av de som har behov for en ekstra hånd å holde i, oppdager lettere utstyrsmangel eller andre utfordringer
-Verdier: ikke la de bli noe man ser på en gang i året ved årsrapportskriving. Bruk dem og etterlev dem. Alle trenere skal vite hva idrettslaget står for og hvordan man skal jobbe for å etterleve verdiene
-Skap kulturer: Slik gjør vi det hos oss
-Gode ledere som går foran, bruker ikke siste skrik og viser at man er en del av en nøktern klubb

Flerkulturelle i norsk idrett- erfaringer og opplevelser fra innvandrere i idretten

Her fikk vi historier fra Farzam Khageh fra Bedriftsidretten, Youssef E fra Buvik IL , Metin Bardakci og Gunay Kara fra Kolstad IL.
Hvorfor deltar man i idrett?
Metin: Det er en måte å bli inkludert på samtidig og sammen med barna. Felleskapet
Farzam: Det sosiale, å bli inkludert, helse og vekt, gruppetrening sammen med andre er positivt
Youssef: Det å ha et felles samlingspunkt med andre har betydd mye for språket, det sosiale livet, nettverksbygging og jobb. Fått venner.

Hvorfor deltar så få kvinner?
-Mange jenter må passe yngre søsken, bidra hjemme og fokusere på skole i stedet for å drive med idrett. Man forstår kanskje ikke hvorfor idretten er en arena man bør delta på.
-Mangel på interesse og kultur for å drive med idrett. 

Hvordan kan vi få med flere innvandrere og særskilt jenter i idretten?
- Fokuser på foreldrene. Forklar at idrett ikke er unnasluntring fra skole, men at idrett heller kan bidra til at man kan yte enda bedre på skolen da man får god helse, gode venner og bygge samhold. Ting som er vikitge for å ha det bra på skolen og ikke kjenne på utenforskap.
-Skyss: Mange har ikke egen bil. Kan lagene ha kjøreordning som sikrer at alle får være med?
-Flerkulturelle trenere
-Dugnader: forklar hvordan dette fungerer. Ikke be noen uten et nettverk om å selge 1000 doruller
-Eldre rollemodeller er viktig, tilby eldre ungdommer i lagene trenerkurs og aktivitetslederkurs
-Man trenger tid til å tilpasse seg

 

Informasjon fra idrettsrådet

Kontigent
Mange idrettslag kontakter idrettsrådet og lurer på hvordan man skal løse saker som omhandler kontigent og spørsmål om betaling.
I utgangspunktet skal alle betale for seg og vi oppfordrer idrettslagene å ha en dialog med de det gjelder. Men det er ikke alle som har mulighet til å betale full aktivitetsavgift og de skal vi sikre at får være med.

Kan man dele opp i månedlige rater? Kan man få utsettelse? Hvor mye kan man faktisk betale?
Mange velger å slutte den dagen aktivitetsavgiften kommer i postkassen. Hva kan idrettslaget ditt gjøre bedre her?
Informer om mulighet for reduksjon, fritak, betalingsløsninger, og ha denne informasjonene lett tilgjengelig

STØTTE

Det er mulig å søke støtte til inkludering i idrettslag for 2018 her

Idrettslagene kan også søke midler til idrettskontakt i idrettslagene. Dette kan være personer som vil ta et ekstra ansvar for å ønske nye barn og ungdom inn i klubbene velkomne. Forklare hvordan idrettslaget fungerer, hvilke forventninger som gjelder. 
Les mer og søk om tilskudd til idrettskontakt her

BLI MED er en brosjyre om norsk idrett som finnes på ulike språk og som kan tilpasses idrettslaget. Det finnes også videoer idrettslaget kan bruke.
Se her.

Tusen takk til alle fremmøtte, vi sees på seminar til høsten om ikke før!

 

 

 

 
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift