Nå kan ditt idrettslag søke om å være vertskap i en kommunal idrettshall

Trondheim kommune ønsker et samarbeid med lag og foreninger om å påta seg et ansvar for tilsyn og vertskap i flere av byens kommunale idrettshaller. Tilsynet gjelder for hele idrettsperioden, og etter behov utenfor idrettsperioden og i ferier.

TILSYN OG VERTSKAP I KOMMUNALE IDRETTSHALLER - SAMARBEID MED IDRETTEN

I budsjettet for 2011 ble det vedtatt at Trondheim kommune og idretten må samarbeide for å sikre økt bruk av idrettshallene. Rådmannen ble bedt om å innføre en tilsynsordning i løpet av 2011 i kommunens idrettshaller, med oppstart 1.august 2011. Ordningen har pågått i sju år og har i løpet av denne perioden blitt utvidet og evaluert. Ordningen skal utvides og videreføres for to nye år, gjeldende for perioden 2018 – 2020. Trondheim kommune ønsker et samarbeid med lag og foreninger om å påta seg et ansvar for tilsyn og vertskap i flere av byens kommunale idrettshaller. Tilsynet gjelder for hele idrettsperioden, og etter behov utenfor idrettsperioden og i ferier.

Vi søker etter lag som kan påta seg tilsyn og vertskap i følgende kommunale idrettsanlegg med virkning fra 27.august 2018: Se utlysning - eget vedlegg

Hallvertene skal bidra til at anlegget holdes ryddig, tilrettelegge for idrettslig aktivitet, samt hjelpe og rettlede brukere/leietakere. Arbeidsoppgavene vil omfatte blant annet opplåsing og avstenging av bygg, rydding og klargjøring til renhold, oppfølging av rutiner knyttet til sikkerhet, brannvern og klisterreglement. Alle ansvarlige vakter må være over 18 år og beherske norsk skriftlig og muntlig. Det vil bli gitt opplæring.

Økonomisk kompensasjon
Tilsynslagene vil få en økonomisk kompensasjon basert på arbeidsmengde og timeantall. I den siste perioden har lag med daglig tilsynsansvar fått kr 300 000 per år, og lag med tilsyn i helger fra kr 100 000 – 150 000 per år.

Interesserte idrettslag bes å sende søknad her: Tilsyn i kommunale idrettshaller til Enhet for idrett og friluftsliv innen 20. juni 2018. Evt. spørsmål rettes til Jorid G. Ferner mob.93094440 eller epost; jorid.ferner@trondheim.kommune.no  Søknadsfrist er 20.juni

Trondheim kommune vil ved valg av nye tilsynslag prioritere lag med geografisk og idrettslig tilhørighet til anlegget, samt vektlegge idrettslagets størrelse evt. erfaring fra tilsynsarbeidet tidligere. Kommunen vil vurdereom det er aktuelt å gjennomføre møter med søker før en endelig beslutning tas.

Nye kontrakter vil inngås og underskrives i løpet av august.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift