Trondheim kommunes idrettsstipend 2018

Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15 - 22 år, som er medlem i idrettslag/-organisasjoner i Trondheim. Er det noen i ditt idrettslag som bør søke? Søknadsfrist er 01. juli

Trondheim kommune deler hvert år ut fire stipend a kr 50 000. 

Formål

Formålet med idrettsstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve det idrettslige nivået i kommunen. Idrettsstipend kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.

Hvem kan søke om tilskudd

  • Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15 - 22 år, som er medlem i idrettslag/-organisasjoner i Trondheim.
  • Søker må være mellom 15 og 22 år i søknadsåret.
  • Søkere som har blitt tildelt stipendet tidligere kan ikke søke på nytt.
  • Stipendet blir gitt til ungdommer som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Les mer og søk her

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Jorid Ferner 
Telefon: 930 94 440

Cathrine Jystad
Telefon: 450 78 662

E-post: idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift