Aktivitetsguider- døråpnere til idretten i Trondheim

Idrettsrådet søker nå en eller flere aktivitetsguider. Aktivitetsguiden skal være en døråpner mot alle idretter og idrettslag tilknyttet NIF i Trondheim. Målgruppen er barn og ungdom som ikke har eller ikke deltar i en idrettsaktivitet i dag. Det kan være barn av innvandrere, flyktninger, familier med lav inntekt, eller andre som føler at de trenger en aktivitetsguide til å hjelpe seg inn.

Idrettsrådet i Trondheim har på vegne av NIF forvaltningsansvaret for ordningen "Inkludering i idrettslag" i Trondheim. Vi mottar betydelige midler fra NIF og Trondheim kommune til arbeidet med inkludering. 

Idrettstilbudet i Trondheim er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke deltar i idretten. Fraværet kan ofte forklares med mangel på informasjon om tilbud i nærmiljøet og om idrettslagene, kulturelle utfordringer, økonomi og krav til utstyr. 

I samarbeid med idrettsrådet og inkluderingsansvarlig vil aktivitetsguiden sette barn og deres familier i kontakt med idrettslag i nærmiljøet. 

Aktivitetsguiden vil få ansvar for å: 
-        Kontakte tildelte familier og avtale møte for å avdekke utfordringer, tidligere erfaringer med idrett, finne aktuelle idretter 
-        Kontakte idrettslag og avtale oppstart, samt oppfølging av barn/familie videre fra idrettslagets side 
-        Fortelle om norsk idrett og den norske idrettslagsmodellen. Avklare forventninger både fra idretten sin side og de foresattes side 
-        Følge barnet og evt. foresatte til trening en periode 
-        Bistå med innkjøp av utstyr 
-        Følge opp barn/foresatte etter oppstart  
-        Følge opp idrettslag etter oppstart  
-        Dersom det ikke fungerer, hjelpe barnet inn på annen idrett om det er ønskelig 
-        Rapportere månedlig til idrettsrådet og inkluderingsansvarlig 

Forventet tidsbruk:
Dette er en rolle som grenser mellom frivillighet og lønnet arbeid. Aktivitetsguiden får lønn for inntil 10 timer pr uke. Mye av arbeidet vil foregå på ettermiddag og helg. Det forventes at du stiller på idrettsrådets inkluderingsarrangementer og jevnlige samlinger med andre aktivitetsguider. For å jobbe som aktivitetsguide må du ha gjennomført opplæring i regi Idrettsrådet. 

Jobben passer for: 
Deg med et engasjement for barn og ungdoms mulighet til å drive idrett. 
Det er en stor fordel å beherske flere språk og ha et nettverk hvor du kan treffe målgruppen.
Du må ha en oppriktig interesse for arbeidet som skal gjøres og være fleksibel med tanke på arbeidstid. Mye av jobben vil være på ettermiddag.
Du må kunne sette av minimum et år til dette arbeidet. 

Personlige egenskaper: 
Dette er en nyopprettet stilling og det forventes at du i stor grad kan jobbe selvstendig.
Du er en engasjert person som kan være med å forme stillingen.
Du må være løsningsorientert og ta initiativ på egenhånd.
Du må være strukturert, ha en ryddig arbeidsform og være tålmodig.
Videre må du være en trygg person med et stort hjerte.

For spørsmål kontakt Gina Thrane, gina.thrane@idrettsforbundet.no/ 48207750

Søknad sendes til: ir.trondheim@idrettsforbundet.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift