Kommunalt tilskudd drift og anlegg

Alle idrettslag i Trondheim som er medlem av Norges idrettsforbund kan søke om kommunalt tilskudd til idrett. Søknadsskjema for kommunalt tilskudd- drift og anlegg er åpnet med søknadsfrist 8. april

Om tilskuddsordningen

Idrettslag kan søke om 
1. Tilskudd til drift av anlegg, MED driftsansvar
2. Tilskudd til bygging/ rehabilitering (som ikke mottar spillemidler)
3. Tilskudd til leie, UTEN driftsansvar i private anlegg
 

Hvem kan søke om tilskudd

Alle idrettslag i Trondheim som er medlem av Norges idrettsforbund kan søke om kommunalt tilskudd til idrett.
Idrettslaget må være medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Idrettslaget må være medlem av Idrettsrådet i Trondheim (KL 1601).

Det er viktig å skille mellom lag/klubb og undergruppe. Det er kun hovedlaget som kan stå som søker. Med dette menes at alle med eget klubbnummer KL1601 kan søke, men de som er undergrupper av et idrettslag med nummer GR1601, ikke kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 8. april.

Finn søknadsskjema og les mer på Trondheim kommunes nettsider.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift