Kurs for idrettslag som søker tilskudd til drift og anlegg

Trondheim kommune i samarbeid med idrettsrådet inviterer idrettslag som vil søke tilskudd til drift og anlegg til kurs 8. mars.

 

Kurs tilskudd drift og anlegg

 

Dato: 8. mars kl. 17-19
Sted: Rådhuset, Storsalen
Påmelding innen 01. mars. 

AGENDA

17.00 Velkommen, program for kvelden ved leder for Enhet for Idrett og Friluftsliv, Knut Kvaran

17.10 Informasjon om Aktør og Tilskuddsbasen ved Harald Arnesen

17.25 Erfaringer med drifts- og anleggsstøtte ved Idrettsrådet i Trondheim

17.45 Drifts og anleggsstøtte ved Cathrine Jystad (les veiledning godt)
          Gjennomgang av Googleskjema for søknad
          1. Tilskudd til drift av anlegg MED driftsansvar
          2. Tilskudd til bygging eller rehabilitering
          3. Tilskudd til leie UTEN driftsansvar i private anlegg
          Gjennomgang i Tilskuddsbasen

18.55 Avslutning ved Trondheim kommune og Knut Kvaran

19.00 SLUTT

 

Om tilskuddsordningen

Idrettslag kan søke om

1. Tilskudd til drift av anlegg MED driftsansvar

2. Tilskudd til bygging/rehabilitering (som ikke mottar spillemidler)

3. Tilskudd til leie UTEN driftsansvar i private anlegg

Hvem kan søke om tilskudd

Alle idrettslag i Trondheim som er medlem av Norges idrettsforbund kan søke om kommunalt tilskudd til idrett.

Idrettslaget må være medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Idrettslaget må være medlem av Idrettsrådet i Trondheim (KL 1601).

Det er viktig å skille mellom lag/klubb og undergruppe. Det er kun hovedlaget som kan stå som søker. Med dette menes at alle med eget klubbnummer KL1601 kan søke, men de som er undergrupper av et idrettslag med nummer GR1601, ikke kan søke.


Idrettslag som ønsker å søke om tilskudd må være registrert i Aktørbasen, som er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim.
Les mer om aktørbasen her.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 8. april. Søknadsskjema åpnes 7. mars.

 

Hva kan få tilskudd

1. Tilskudd til drift av anlegg med driftsansvar

Tilskudd til drift gis til lag/organisasjoner som eier/har leiekontrakt med driftsansvar på klubbkontor, klubblokaler eller areal for idrettsanlegg. Det kreves normalt ikke tinglyst leieavtale. Tilskuddet fastsettes hvert år etter en samlet vurdering av anleggets størrelse og driftsregnskap. For anleggstyper som kommunen selv disponerer med ledig kapasitet, kan driftstilskuddet reduseres eller helt falle bort. Driftstilskudd til lysløyper og snøproduksjonsanlegg inngår her.

Gyldig leiekontrakt med driftsansvar eller dokumentasjon på eierskap må legges ved søknaden.

2. Tilskudd til bygging/rehabilitering (som ikke mottar spillemidler)

Tilskudd til anlegg gis til prosjekter som det ikke søkes spillemidler til. Det gis tilskudd til nybygging, utviding og istandsetting av lagenes idrettsanlegg.

Vedlagt søknaden skal det være tegninger, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsbudsjett.

3. Tilskudd til leie uten driftsansvar i private anlegg

Hensikten med midlene er å gi tilskudd til aktiviteter/klubber som ikke har tilbud om å trene gratis i kommunale anlegg, og som heller ikke har ordinært driftstilskudd til egne anlegg de eier eller leier.

Tilskuddet begrenses til leie av anlegg for aktiviteter blant klubbens barn og unge i alderen 6-19 år.

Utgiftene til leie må dokumenteres i søknaden.

 

Spørsmål vedrørende Aktør- og Tilskuddsbasen kan rettes
Trondheim kommune: Cathrine Jystad, tlf 45078662 og Jorid G Ferner, tlf  93094440

Spørsmål vedrørende drifts- og anleggsstøtte kan rettes  
Idrettsrådet i Trondheim: Gina Thrane, tlf 48207750

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift