Idrettsrådet avholder årsmøte 19.mars 2018

Varaordfører Ola Lund Renolen, president i Norges Idrettsforbund Tom Tvedt og generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide vil holde innlegg. Det vil også bli flere flotte innslag fra elever ved Trondheim kommunale kulturskole underveis i programmet.

Sett av datoen i kalenderen!

Møtet avholdes i Charlottenlund Sportsklubb sine lokaler. 
Dette er et viktig møte for alle våre klubber og idrettslag der blant annet kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) og kriterier for prioritering av anleggsbehov blir vedtatt.
Se foreløpig agenda under

Formell innkalling er nå sendt ut til idrettslagene og frist for innmelding av representanter og saker er 5.mars.
FRIST FOR  INNMELDING AV REPRESENTANTER UTSATT TIL 14.MARS
Endelig agenda og sakliste vil være tilgjengelig her på vår hjemmeside senest 12.mars

 

Foreløpig program for kvelden
17.40 Oppmøte og registering
18.00 Kulturelt innslag – Trondheim kommunale kulturskole
18.10 Velkommen ved styreleder Anne-Lise Bratsberg, Idrettsrådet i Trondheim
18.15 Norsk idrett i samtid. Idrettspresident Tom Tvedt, Norges idrettsforbund
18.45 Spørsmål til innlegg
18.55 Kunstisanlegg – bare for ishockey? Og litt om ungdomsidrett. Generalsekretær Ottar Eide, Norges Ishockeyforbund
19.15 Status for Trondheimsidretten og siste års aktiviteter. Varaordfører Ola Lund Renolen, MPG     
19.35 Pause
20.00 Kulturelt innslag – Trondheim kommunale kulturskole

20.10 Årsmøtet begynner
21.50 Avslutning og avtakking v/leder

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift