Kurs i Tilskuddsbasen, Drifts- og anleggsstøtte

Velkommen til kurs, 08.05.2019 kl. 17.00-19.00 Kurset holdes i Fylkestingssalen og oppmøte blir ved døra til Bytorget, Erling Skakkes gate 14.

Årsmøte IRT

Idrettsrådet avholdt årsmøte den 25. mars i Sjetnehallen.

Seminar Inkludering i idrettslag

Trøndelag idrettkrets og Idrettsrådet i Trondheim inviterer til seminar mandag 8. april i Granåsen

Kaare Romulslis Idrettslegat

Lag og foreninger i tidligere Leinstrand kommune kan søke om midler til idrettsformål.

Årsmøte IRT 25.mars 2019. SAKSPAPIRER

Idrettsrådet i Tondheim kaller inn idrettslag i Trondheim til årsmøte mandag 25.mars kl 1800. Vi åpner for innmelding av representanter og påmelding av gjester/observatører fram til 20.mars. Saksdokumenter finner dere under.

Hallfordeling og søknad kommunale gymnastikksaler, skolebasseng og andre lokaler

Frist for søknad kommende sesong er 1.april

Nyhetsbrev fra Trøndelag idrettskrets

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2019. Les mer om dette og andre saker i nyhetsbrev for februar 2019.

Idrettsrådet i Trondheim søker nye styremedlemmer

Valgkomiteen for Idrettsrådet i Trondheim tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Trondheim i forbindelse med valg av nytt styre for 2019-2020. (via mail og nettsider) Valget foretas på årsmøtet 25.mars 2019.

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM SITT HØRINGSSVAR PÅ NY LANGTIDSPLAN FOR NORSK IDRETT «IDRETTEN VIL»

Idrettsrådet i Trondheim arrangerte 24.01 eget høringsmøte med idrettslag i Trondheim og idrettsråd i vår sone i Trondheimsregionen.

Nå kan du søke om midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift