Idrettsrådet i Trondheim

Aktivitetsguide

Aktivitetsguide

Hva er en aktivitetsguide?

En aktivitetsguide er en person som arbeider for å få barn og ungdom som står uten et idrettslig tilbud inn i idretten. En meningsfull og aktiv fritid er viktig for alle, og har stor verdi for både voksne og barn. Målgruppen er barn og ungdom som ikke har eller ikke deltar i en idrettsaktivitet i dag.

Hvem kan søke om aktivitetsguide?
Foresatte/foreldre til barn i alderen 6 – 19 år og ungdom i alderen 19 - 26 år som ikke er med på en idrettsaktivitet, men som ønsker et fritidstilbud og fysisk aktivitet, kan søke om aktivitetsguide.

Kanskje vet ikke du eller barnet ditt helt hvilken type idrett han/hun ønsker å prøve?
Kanskje er du/dere usikre på hvem dere skal kontakte og hvordan man kommer i gang?
Kanskje tenker du at dere ikke har råd til at barnet kan delta i en fritidsaktivitet? Kanskje kan vi finne en løsning sammen?

Det være barn av innvandrere, flyktninger, familier med lav inntekt, eller andre som av ulike andre grunner ønsker en aktivitetsguide til å hjelpe seg inn i idretten.

Hvordan skal dette foregå? Hva må man gjøre for å delta?
Du/dere fyller ut en søknad om å få delta.
Skjemaet kan sendes til

Post: Idrettsrådet i Trondheim, Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim
Mail: ir.trondheim@idrettsforbundet.no


Oppfølging fra oss etter mottak av søknad
Idrettsrådet i Trondheim kontakter barnet/familien for videre oppfølging, dersom søknad innvilges.
Det kan være venteliste og idrettsrådet vil prioritere mellom søknadene.

Aktivitetsguide gjennomfører et møte med barnet og familien for å finne ut av ønsker og generell info om deltagelse i idrett. De sjekker også med aktuelle idrettsklubber, treningstid, lokaliteter og kontaktpersoner.

Aktivitetsguiden følger inn i ønsket idrett/klubb, og kan møte på trening med barnet og gjerne evt. foresatte, samt kan bistå med kjøp av utstyr ved behov.

Utgifter til utstyr som er nødvendig for å delta dekkes av midler fra Idrettsrådet i Trondheim, for de som ikke har økonomi til det selv.

Ved behov for å få dekket aktivitetsavgift som kreves for å delta, vil idrettsrådet i samarbeid med NAV og idrettslag forsøke å finne en løsning.

Aktivitetsguiden vil følge opp barnet, foresatte og idrettslaget i en periode på ca 3-6 uker avhengig av behov.

Kontakt
Kontaktperson i Idrettsrådet i Trondheim:

Linda Skjervold
Aktivitetsguide
ir.trondheim@idrettsforbundet.no
Tlf: 92286618 

Gina Thrane
Idrettskonsulent
gina.thrane@idrettsforbundet.no
Tlf: 48207750
 

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift