Idrettsrådet i Trondheim

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Idrettsrådet er ansvarlig for årlig fordeling av LAM til klubbene i Trondheim. Prinispper for fordeling vedtas som egen sak på vårt årsmøte. Fordelingen godkjennes av Sør-Trøndelag idrettskrets og utbetaling fra NIF kommer normalt i september / oktober hvert år. Støtten utbetales hovedlaget, bortsett fra støtte til NIF-godkjente idrettsskoler / Sportmix som utbetales direkte til idrettsskolen. Mer info om støtten finner dere her: Støtteordninger NIFs hjemmeside

Fordeling i Trondheim

2018
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2018
Tildelingsbrev klubbleder 19.okt 2018, justert 7.nov presisering støtte til funksjonshemmede
Detaljfordeling klubber 2018.  Godkjent av Trøndelag idrettskrets/NIF 4.okt
KUDs føringer LAM 2018
NIFs retningslinjer LAM 2018

2017
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2017
Tildelingsbrev klubbleder 18.okt 2017
Detaljfordeling klubber 2017. Sendt STIK/NIF 25.sept. Godkjent av STIK
KUDs føringer LAM 2017
NIFs retningslinjer LAM 2017

2016

Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2016
Tildelingsbrev klubbleder 28.okt 2016
Detaljfordeling LAM klubber 2016. Utbetalt før 28.okt.16
KUDs føringer LAM 2016
NIFs retningslinjer LAM 2016

2015
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2015
Tildelingsbrev klubbleder 2015 2.nov 15 
Detaljfordeling LAM klubber 2015. Utbetalt 22.okt 15

2014
Vedtak kriterier fordeling LAM i Trondheim 2014
Tildelingsbrev klubbleder 2014
Fordeling klubber 2014

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift