Nyhetsarkiv
07.12.2018 Momskompensasjon 2018
Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i går offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms.
Gina Thrane
07.12.2018 Fordeling svømmehaller Trondheim 2019
Fordelingsmøte kommunal tid i svømmehaller avholdes mandag 10.des
Bjørn Kilskar
04.12.2018 Årsmøte IRT 25.mars 2019
Idrettsrådet i Tondheim avholder årsmøte mandag 25.mars kl 1800.
Bjørn Kilskar
29.11.2018 Idrettens prioritering av anleggsbehov Trondheim 2019-2020
Idrettsrådet har etter innspill fra særkretser og særforbund foretatt prioritering av behov for idrettsanlegg i Trondheim 2019-2020.
Bjørn Kilskar
27.11.2018 Høringsmøte anlegspolitikk 3.desember 18.30-20.00
Etter avtale med TRiK kaller Idrettsrådet i Trondheim inn alle idrettslag i Trondheim samt alle kretser og regioner til høringsmøte for ny anleggs-politikk
Gina Thrane
21.11.2018 Seminar inkludering mandag 19. november.
Idrettsrådet i Trondheim arrangerte inkluderingsseminar mandag 19. november. Det ble en inspirerende kveld med godt oppmøte fra mange idrettslag.
Bjørn Kilskar
14.11.2018 Invitasjon til festforestilling for frivillige 2018
Som en takk for innsatsen til det frivillige arbeidet i Trondheim inviterer Trondheim kommune til årets Festforestilling for frivillige 5. desember kl 19 i Ilen kirke
Gina Thrane
13.11.2018 Arrangementstilskudd
Idrettslag kan søke støtte til gjennomføring av mindre arrangement innen idrett. Søknadsfrist 1. desember
Gina Thrane
24.10.2018 Detaljregulering av Leangen idrettspark - varsel om oppstart
Norconsult AS på vegne av Trondheim kommune starter nå opp arbeidet med detaljregulering av Leangen idrettspark
Bjørn Kilskar
19.10.2018 Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2018 i Trondheim er fordelt.
Idrettsrådet har i år fordelt ca 12.34 mill kr til 195 av våre idrettslag.
Bjørn Kilskar
18.10.2018 Nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) i Midt-Norge
Bjørn Kilskar
04.10.2018 Mindre alene sammen
21. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. I år går TV-aksjonen til Kirken­s Bymisjon. Hvordan kan ditt idrettslag bidra sammen med Kirkens Bymisjon til å åpne flere dører og skape et varmere samfunn med rom for alle?
Gina Thrane
24.09.2018 Rolf Erik Paulsen er årets ildsjel i Trondheim 2018!
Rolf Erik får prisen for sin utrettelige innsats for bordtennissporten og idretten generelt i Trondheim.
Gina Thrane
16.08.2018 Nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) i Midt-Norge - august 2018
Nytt nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) i Midt-Norge med mange nye arrangementer, kurs, temakvelder, treningstilbud, nyheter m.m. Det skjer mye i Trondheim.
Gina Thrane
01.08.2018 PRIOR 2019-2020 Idrettens prioriteringsliste Trondheim
Idrettsrådet i Trondheim starter nå den årlige oppdateringen av idrettens prioriteringsliste.
Gina Thrane
01.08.2018 Årets ildsjel i Trondheim 2018
Idrettsrådet ønsker innspill på kandidater til årets ildsjel i Trondheim 2018. Det er mange ildsjeler der ute som fortjener oppmerksomhet!
Gina Thrane
06.07.2018 PRIOR 2019-2020 Idrettens prioriteringsliste Trondheim
Idrettsrådet i Trondheim starter nå den årlige oppdateringen av idrettens prioriteringsliste.
Gina Thrane
28.06.2018 Gikk ditt idrettslag glipp av muligheten til å søke Inkludering i idrettslag?
Da kommer det en NY mulighet til å søke ordningen Inkludering i idrettslag nå. Alle idrettslag i Trondheim kan søke midler til inkludering i idrettslag. Søknadsfrist er 3.september 2018.
Gina Thrane
22.06.2018 Dugnad til laget?
Miljøpakken søker etter gode hjelpere til gjennomføring av ulike arrangementer. Disse oppdragene egner seg godt for idrettslag som er på jakt etter dugnad.
Gina Thrane
20.06.2018 Inkludering i idrettslag- tips fra idretten
Trøndelag idrettskrets og Idrettsrådet i Trondheim avholdt seminar for inkludering i idrettslag 4.juni. Her var det mange fremmøtte og det kom mange gode innspill til hvordan vi kan senke terskelen for å drive med idrett.
Gina Thrane
18.06.2018 Trondheim kommunes idrettsstipend 2018
Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15 - 22 år, som er medlem i idrettslag/-organisasjoner i Trondheim. Er det noen i ditt idrettslag som bør søke? Søknadsfrist er 01. juli
Gina Thrane
08.06.2018 Fordeling kunstis Trondheim 2018-19 - avholdt mandag 11.juni
Fordelingsmøte ble avholdt på Leangen hos Sør-Trøndelag ishockeykrets mandag 11.juni kl 1430-1615. Særkretser representerte sine idrettslag i Trondheim.
Bjørn Kilskar
01.06.2018 Hallfordeling i Trondheim sesongen 2018-2019 avholdt
Hallfordelingsmøtet ble avholdt onsdag 30. mai.
Bjørn Kilskar
01.06.2018 Seminar- Idrett for alle!
Trøndelag idrettskrets og Idrettsrådet i Trondheim inviterer til seminar 4. juni. Hva kan vi gjøre for å senke terskelen for å drive med idrett?
Gina Thrane
31.05.2018 Spillemiddelseminar 30.mai - presentasjoner
Idrettsrådet i samarbeid med Trondheim kommune gjennomførte spillemiddelseminar i Fylkeshuset onsdag 30.mai kl 1800. Se presentasjoner fra arrangementet
Bjørn Kilskar
28.05.2018 Søk om arrangementstilskudd og støtte til utstyr i private idrettsanlegg.
Minner om frist for søknad 1.juni
Bjørn Kilskar
28.05.2018 Nå kan ditt idrettslag søke om å være vertskap i en kommunal idrettshall
Trondheim kommune ønsker et samarbeid med lag og foreninger om å påta seg et ansvar for tilsyn og vertskap i flere av byens kommunale idrettshaller. Tilsynet gjelder for hele idrettsperioden, og etter behov utenfor idrettsperioden og i ferier.
Bjørn Kilskar
14.05.2018 Seminar om paraidrett i Trondheim
Olympiatoppen inviterer alle som er engasjert rundt treningstilbud for syns- og bevegelseshemmede i Midt-Norge til seminar om paraidrett i Trondheim mandag 28. mai kl. 1700-2100. Målgruppen er trenere, ledere, støtteapparat og foreldre.
Bjørn Kilskar
18.04.2018 Sommerfordeling idrettshaller Trondheim
Hallfordelingsgruppa vedtok i møte 12.april sommerfordeling idrettshaller i Trondheim gjeldende for perioden 1.mai - 27.aug.
Bjørn Kilskar
16.04.2018 Gjør noe ekstra for å inkludere i idrettslaget? Søk tilskudd nå
Alle idrettslag i Trondheim som er tilknyttet NIF kan nå søke om tilskudd til idrettskontakt(er) i idrettslagene. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn/unge/foresatte å delta i idrettslaget.
Gina Thrane
16.04.2018 Aktivitetsguider- døråpnere til idretten i Trondheim
Idrettsrådet søker nå en eller flere aktivitetsguider. Aktivitetsguiden skal være en døråpner mot alle idretter og idrettslag tilknyttet NIF i Trondheim. Målgruppen er barn og ungdom som ikke har eller ikke deltar i en idrettsaktivitet i dag. Det kan være barn av innvandrere, flyktninger, familier med lav inntekt, eller andre som føler at de trenger en aktivitetsguide til å hjelpe seg inn.
Gina Thrane
09.04.2018 Inkludering i idrettslag- tildeling 2018
43 klubber har for 2018 mottatt midler til inkludering i idrettslag i Trondheim. Se oversikt over hvem som er tildelt tilskudd. Det er fortsatt mulig å søke.
Gina Thrane
19.03.2018 Årsmøte IRT 19.mars.
Årsmøtet i Idrettsrådet i Trondheim er gjennomført. Takk til alle fremmøtte, innleggsholdere og ikke minst de flotte musikantene fra Trondheim kommunale kulturskole. Varaordfører Ola Lund Renolen, president i Norges Idrettsforbund Tom Tvedt og generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide holdt innlegg.
Gina Thrane
14.03.2018 Hallfordeling og søknad kommunale gymnastikksaler, svømmebasseng og andre lokaler.
Søknadfrist for kommende sesong er 4.april
Bjørn Kilskar
12.03.2018 Kommunalt tilskudd drift og anlegg
Alle idrettslag i Trondheim som er medlem av Norges idrettsforbund kan søke om kommunalt tilskudd til idrett. Søknadsskjema for kommunalt tilskudd- drift og anlegg er åpnet med søknadsfrist 8. april
Gina Thrane
05.03.2018 Kurs for idrettslag som søker tilskudd til drift og anlegg
Trondheim kommune i samarbeid med idrettsrådet inviterer idrettslag som vil søke tilskudd til drift og anlegg til kurs 8. mars.
Gina Thrane
01.03.2018 Informasjon fra Trondheim kommune
Mulighet til å søke om fast lån av lokaler for 2018/19 er nå åpnet.
Gina Thrane
21.02.2018 Aktivitetslederkurs barneidrett våren 2018
Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) i Trondheim. Kurset går over tre kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis.
Gina Thrane
20.02.2018 Kaare Romulslis Idrettslegat
Lag og foreninger i tidligere Leinstrand kommune kan søke om midler til idrettsformål.
Gina Thrane
16.02.2018 Idrettsrådet avholder årsmøte 19.mars 2018
Varaordfører Ola Lund Renolen, president i Norges Idrettsforbund Tom Tvedt og generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide vil holde innlegg. Det vil også bli flere flotte innslag fra elever ved Trondheim kommunale kulturskole underveis i programmet.
Gina Thrane
05.02.2018 Høringsmøte mva-kompensasjon til frivillige organisasjoner
Idrettsrådet i Trondheim inviterer alle idrettslag i Trondheim til møte om høring på revidert forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.
Bjørn Kilskar
30.01.2018 Innspill til morgendagens Trondheim- her må idretten delta!
Er du interessert i byutvikling i Trondheim? Vil du være med i et innbyggerpanel, eller vil du være vert for ditt eget gjestebud med tema byutvikling? Nå inviterer Trondheim kommune til dialog om byutvikling fram mot 2050.
Gina Thrane
24.01.2018 Istid Leangen kunstisbane. Justerte treningstider og regler publikumstid.
Leangen kunstisbane har blitt er blitt et fantastisk aktivitetstilbud for Trondheims befolkning! I brukermøte 11.januar ble det besluttet noen mindre endringer i fordeling og samtidig åpnet for kølle og puck/ball i publikumstiden på indre bane fra 20.januar
Bjørn Kilskar
10.01.2018 Kong Ubus Parade. Trøndelag Teater inviterer idrettslag på scenen.
I forbindelse med forestillingen UBU inviterer Trøndelag Teater Trondheims befolkning til å være med på scenen i Kong Ubus parade.
Bjørn Kilskar
10.01.2018 Kreativ Workshop, fremtidens Leangen 25. januar 19-21
Leangen Bolig AS arbeider med nye boliger på travbanen og inviterer i samarbeid med IKEA til en gøy og inspirerende workshop inne på IKEA. Her kan man være med å påvirke hvordan det nye nærmiljøet kan bli i fremtiden. Workshopen starter kl. 19 i restauranten på IKEA, der de vil presenterer status på prosjektet.
Gina Thrane
03.01.2018 Nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) i Midt-Norge - januar 2018
Gå ikke glipp av årets første nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) i Midt-Norge med nye kurs, arrangementer, temakvelder, treningstilbud, nyheter m.m.
Gina Thrane
02.01.2018 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM SØKER NYE STYREMEDLEMMER
Valgkomiteen for Idrettsrådet i Trondheim tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Trondheim i forbindelse med valg av nytt styre for 2018-2019. (via mail og nettsider) Valget foretas på årsmøtet 19.mars 2018.
Gina Thrane
01.01.2018 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM SØKER NYE STYREMEDLEMMER
Valgkomiteen for Idrettsrådet i Trondheim tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Trondheim i forbindelse med valg av nytt styre for 2018-2019. (via mail og nettsider) Valget foretas på årsmøtet 19.mars 2018.
Gina Thrane
21.12.2017 GOD JUL fra idrettsrådet!
Idrettsrådet i Trondheim ønsker alle våre idrettsvenner en riktig god jul og et godt nyttår!
Gina Thrane
18.12.2017 Banefordeling Trondheim sommer 2018 ble avholdt 17.januar
Særkretsene var innkalt og representerte sine klubber i Trondheim i møtet.
Bjørn Kilskar
04.12.2017 Festforestilling for frivillige i Trondheim
5. desember er Internasjonal dag for frivillig arbeid og Trondheim kommune arrangerer gratis festforestilling i Ilen kirke for alle som gjør frivillig arbeid i Trondheim.
Gina Thrane
28.11.2017 Idrettsrådet avholder årsmøte 19.mars 2018
Vårt årsmøte avholdes 19.mars kl 1800. Dette er et viktig møte for alle våre klubber og idrettslag der blant annet kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) og kriterier for prioritering av anleggsbehov blir vedtatt.
Bjørn Kilskar
17.11.2017 Fordelingsmøte svømmehaller 2018 ble avholdt 11.des
Fordelingsmøtet ble avholdt på Idrettens Hus. Særkretser stilte på vegne av sine klubber i Trondheim.
Bjørn Kilskar
15.11.2017 Leangen mulighetsstudie - samlet rapport
Trondheim kommune har i nært samarbeid med idretten utarbeidet et mulighetsstudie for Leangen idrettspark.
Bjørn Kilskar
14.11.2017 Idrettsglede for alle!
Idrettsrådet i Trondheim inviterer til seminar tirsdag 21. november 2017 i Vestbyhuset, på Hammersborg
Gina Thrane
13.11.2017 Den gode historien: Fargerik Håndball på Kattem
Kattem håndball har i flere år hatt et tilbud til jenter med minoritetsbakgrunn, men høsten 2013 sto de uten trener. Camilla Mattson ble da trener, oppmann, veileder, venninne og støttespiller for disse jentene.
Gina Thrane
09.11.2017 Behov for utstyr i kommunale idrettsanlegg. Innstilling sendt Trondheim kommune.
Se info under om ordningen og vår innstilling i saken
Bjørn Kilskar
08.11.2017 Nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) i Midt-Norge -november 2017
Årets 7. og siste nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) i Midt-Norge med nye kurs, arrangementer, temakvelder, treningstilbud, nyheter m.m.
Gina Thrane
06.11.2017 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utlysning av midler for 2018
Søknadsfristen for ordningen Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er 8. desember. Ordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Gina Thrane
27.10.2017 Nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) i Midt-Norge - oktober 2017
Gå ikke glipp av oktober-utgaven av nyhetsbrevet idrett for funksjonshemmede (paraidrett) i Midt-Norge med nye treningstilbud, arrangementer, kurs, temakvelder, nyheter m.m.
Gina Thrane
27.10.2017 Evaluering av reglement for utlån av kommunale lokaler og utlånsordningen
Trondheim kommune ber idrettslag komme med innspill innen 10. november
Gina Thrane
26.10.2017 Fortsatt trafikk- og parkeringsutfordringer ved Trondheim Spektrum
Se brev vedrørende parkering. Dere finner også dette sammen med annen info løpende oppdatert info på prosjektets egen hjemmeside. Se under.
Bjørn Kilskar
18.10.2017 Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2017 er fordelt i Trondheim
Det er i år fordelt ca 11,234 mill kr til 193 av våre klubber. Midlene skal være utbetalt fra NIF rundt 15. oktober og tildelingsbrev er sendt klubbledere 18.oktober.
Bjørn Kilskar
10.10.2017 Frokostmøte- "Norske idrettslag-utfordringer og strategier framover
Sør-Trøndelag idrettskrets arrangerer frokostmøte onsdag 01.november på Comfort Hotel Park. Frivilligheten utfordres i et samfunn i rask utvikling. Hvordan skal vi møte utfordringene?
Gina Thrane
05.10.2017 Søk spillemidler til utstyr
Det er igjen mulig for idrettslag og særforbund å søke om spillemidler til utstyr. Årets søknadsfrist er 18. oktober.
Gina Thrane
05.10.2017 Nominer din kandidat til årets ildsjel på Idrettsgallaen 2018.
Vet du om en som fortjener utmerkelsen Årets ildsjel på Idrettsgallaen i Hamar OL-Amfi 6.januar 2018? Nå kan du nominere din kandidat!
Bjørn Kilskar
04.10.2017 Banefordeling vinter 2017/18 er avholdt 2.okt
Bjørn Kilskar
04.10.2017 Leangen travbane. Igangsatt planarbeid. Invitasjon til informasjonsmøte med Koteng Eiendom mandag 2.okt kl 1630.
Arbeidet med å legge planene for omforming av Leangen Travbane er nå igangsatt.
Bjørn Kilskar
03.10.2017 Invitasjon til kurs i "Tilrettelegging av paraidrett for barn/unge med funksjonsnedsettelser"
Norges idrettsforbund i samarbeid med Sør-Trøndelag idrettskrets inviterer til kurs: TILRETTELEGGING AV PARAIDRETT FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Tid: Onsdag 25. oktober kl. 17.30-21.00 Sted: Nyborg skole i Trondheim.
Gina Thrane Forening
27.09.2017 Frivillighetsprisen Trondheim 2017
Kjenner du noen du mener fortjener en pris for sin innsats for medmennesker i Trondheim? Trondheim kommune deler hvert år ut en frivillighetspris. Prisen består av 25.000 kroner og statuetten "Skrog" laget av kunstneren Erlend Leirdal. Prisen deles ut i forbindelse med festforestilling for frivillige som arrangeres 5. desember hvert år. 
Bjørn Kilskar
26.09.2017 Nye Nidarøhallen - status utbygging. Konsekvenser for adkomst
Byggearbeidene er kommet godt igang og dette har betydelige konsekvenser for adkomst, parkering og tilgjengelighet garderober. Hovedinngangen stenger en periode fra 18.sept. Følg med på prosjektets nettside for detaljer.
Bjørn Kilskar
15.09.2017 Leif Lande- årets ildsjel i Trondheim 2017!
Leif får prisen for sitt utrettelige engasjement for idretten i Trondheim. Den 06. oktober vil han feires sammen med andre ildsjeler fra Sør-Trøndelag når Idrettens Hederskveld går av stabelen.
Gina Thrane
08.09.2017 Grasrotprisen
Norsk Tipping og Norges idrettsforbund skal dele ut 80.000 kroner til idrettslag som ønsker å gjøre noe ekstra for ungdomsidretten. Helt frem til 24. september kan idrettslag søke om Grasrotprisen.
Gina Thrane
06.09.2017 Olympiatoppen Midt-Norge og Sunn Idrett arrangerer kveldsseminar for idrettsforeldre i Trondheim 28. september
Foreldrene er viktige støttespillere som vi trenger på laget for å spre riktig kunnskap og gode holdninger til idrettsungdommen. Derfor har Sunn Idrett og Olympiatoppen Midt-Norge nå gått sammen om å arrangere et kveldsseminar for idrettsforeldre. Trenere, studenter og andre interesserte er også velkomne til å delta.
Gina Thrane
31.08.2017 Brukerundersøkelse Huseby idrettsanlegg
Trondheim kommune skal rehabilitere Huseby idrettsanlegg, som består av Husebyhallen og Husebybadet.
Gina Thrane
26.08.2017 Idrettens Hederskveld 2017
Årets festkveld for idretten i Sør Trøndelag går av stabelen 6. oktober. Sett av datoen nå!
Gina Thrane
26.08.2017 NIFs flyktningfond gjenåpnet
Norges idrettsforbund har gjenåpnet NIFs flyktningfond. To millioner kroner skal fordeles til idrettslag som ønsker å gjøre en forskjell for flyktninger i mottak. Søknadsfrist er 7.september.
Gina Thrane
26.08.2017 Idrettsstipend for ungdom
Sør-Trøndelag fylkeskommune deler ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 15-22 år. Søkerne må være bosatt i Sør-Trøndelag eller på en annen måte være knyttet til fylket. Søknadsfrist er 1. september.
Gina Thrane
24.08.2017 HVILKEN ILDSJEL I TRONDHEIM BØR HEDRES I ÅR?
Vi ønsker nå innspill på kandidater til årets ildsjel i Trondheim. NB. Frist for innsending av kandidater er 03.09.2017!
Gina Thrane
17.08.2017 Nyhetsbrev: PARAIDRETT - idrett for funksjonshemmede i Midt-Norge
Det skjer mye nytt innen idrett for funksjonshemmede (paraidrett) i Midt-Norge høsten 2017 med store arrangementer, nye treningstilbud og temakvelder
Gina Thrane
11.08.2017 Før-kampen arrangement på Lerkendal 20. august
I forbindelse med årets Stortingsvalg arrangerer Idretten i Nord- og Sør Trøndelag et «før-kampen arrangement», hvor ulike politikere møter for debatt på idrettens egen arena.
Gina Thrane
30.06.2017 GOD SOMMER FRA IDRETTSRÅDET
Vi ønsker alle våre idrettsvenner en riktig god sommer!
Gina Thrane
07.06.2017 Fordelingsmøte kunstis Trondheim 2017-18 ble avholdt 12.juni
Møtet ble avholdt i Leangen idrettspark. Særkretser representerte klubbene i Trondheim i møtet.
Bjørn Kilskar
01.06.2017 Trondheim kommunes idrettsstipend
Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15 - 22 år, som er medlem i idrettslag/-organisasjoner i Trondheim. Søknadsfrist er 1. juli.
Gina Thrane
01.06.2017 SPILLEMIDDELSEMINAR 2017
Idrettsrådet i samarbeid med Trondheim kommune inviterte til spillemiddelseminar 30.mai 2017.
Gina Thrane
29.05.2017 HJERTEROM- Folkehelseuka 2017
Trondheim kommune inviterer idrettslag til å være med og delta med aktiviteter i Folkehelseuka 11.-16. september 2017. Årets Folkehelseuke har fått tittelen HJERTEROM.
Gina Thrane
24.05.2017 Plan friluftsliv og grønne områder Trondheim. Høring.
Vi takker for innkomne innspill til høringen. Her er vår uttalelse til planen.
Bjørn Kilskar
24.05.2017 Prioritering av anleggsbehov i Trondheim. Gjennomgang og revidering av kriterier. Innspillrunde
Vårt årsmøte vedtok at IRT skal iverksette en prosess for revidering av kriterier for prioritering basert på innspill fra idretter / idrettslag.
Bjørn Kilskar
22.05.2017 Kommunal arrangemenstøtte Trondheim 2.halvår 2017. Frist 1.juni
Søk om kommunal arrangementstøtte Trondheim 2.halvår 2017.
Bjørn Kilskar
22.05.2017 Hallfordelingsmøtet Trondheim sesongen 2017/18 avholdt.
Møtet ble avholdt på Idrettens Hus, Ingvald Ystgaards veg 3A. Særkretser/regioner representerte sine idrettslag i Trondheim i møtet.
Bjørn Kilskar
22.05.2017 Kommunal støtte til utstyr i private idrettsanlegg - søknadfrist 1.juni
Søk om støtte til kjøp av utstyr i private idrettsanlegg. Trondheim kommune har i år bevilget ekstra midler til ordningen slik at det er hele 2,1 mill til fordeling.
Bjørn Kilskar
09.05.2017 Trygg/Ladehallen - innspill ønskes
Prosjektgruppa til Trygg/Ladehallen ønsker innspill til den videre prosjekteringen og utformingen av hallen.
Gina Thrane
09.05.2017 Plan for areal offentlige tjenester og idrett Trondheim 2050.
I "Plan for areal til offentlige tjenester" utredes kommunens behov for areal til offentlige tjenester og idrett helt fram til 2050.
Bjørn Kilskar
02.05.2017 Nyhetsbrev/info om PARAIDRETT - idrett for funksjonshemmede i Midt-Norge
Her er nyhetsbrev for april 2017, hvor du blant annet kan lese om at Nyborg IL inviterer til sykkeltrening/samlinger for syns- og bevegelseshemmede, med oppstart 3. mai.
Gina Thrane
28.04.2017 Temakveld for trenere i ungdomsidretten 4. mai i Granåsen
For alle trenere og andre som er interessert i ungdomsidretten! Lurer du på hvordan du kan få med alle, hvordan du kan differensiere treninga, hvordan takle konkurransenerver og kommunisere med utøverne?
Gina Thrane
27.04.2017 "Idrett for alle" - referat seminar
Idrettsrådet i Trondheim avholdt for første gang et seminar med Inkludering i idrettslag som tema, konklusjonen er at det er behov for mer erfaringsutveksling.
Gina Thrane
26.04.2017 Økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak for bevegelseshemmede
Utlysing av midler for 2017. Stiftelsen Sophies Minde ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede deltar på kultur- og fritidsarenaen.
Gina Thrane
24.04.2017 Nyhetsbrev fra Sør-Trøndelag idrettskrets
Her finner du blant annet informasjon om pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2017.
Gina Thrane
27.03.2017 ÅRSMØTE 2017 - IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM.
Idrettsrådet i Trondheim avholdt årsmøte i Trondheim Spektrum mandag 20. mars. Ordfører Rita Ottervik, skipresident Erik Røste og fotballpresident Terje Svendsen holdt innlegg, mens elever ved dramalinjen Charlottenlund vgs ga meget god underholdning.
Gina Thrane
24.03.2017 BUA- ny gratis utstyrsordning
Norges idrettsforbund og BUA har inngått en samarbeidsavtale som tilbyr idrettslag og idrettsråd en ny og velfungerende gratis utstyrsordning for barn og unge.  
Gina Thrane

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift