Årsmøte IRT 19.mars. Sakspapirer og utvidet frist for innmelding av representanter

Sakspapirene til årsmøtet kan dere nå lese her. Stiller ditt idrettslag? Ny frist for innmelding av representanter til årsmøte er 14.mars. Varaordfører Ola Lund Renolen, president i Norges Idrettsforbund Tom Tvedt og generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide vil holde innlegg.

Saksdokumenter til møtet: (pr 12.mars)
Sakliste med vedlegg
Vedlegg til årsmeldingen
R
epresentasjonsliste


Møtet avholdes i Charlottenlund Sportsklubb sine lokaler. 
Dette er et viktig møte for alle våre klubber og idrettslag der blant annet kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) og kriterier for prioritering av anleggsbehov blir vedtatt.
Se foreløpig agenda under

Innkalling og fullmaktskjema
Påmelding gjester og observatører HER

Formell innkalling er nå sendt ut til idrettslagene og frist for innmelding av representanter og saker var 5.mars.
FRIST FOR  INNMELDING AV REPRESENTANTER UTSATT TIL 14.MARS

Program for kvelden

17.40 Oppmøte og registering
18.00 Kulturelt innslag – Trondheim kommunale kulturskole
18.10 Velkommen ved styreleder Anne-Lise Bratsberg, Idrettsrådet i Trondheim
18.15 Norsk idrett i samtid. Idrettspresident Tom Tvedt, Norges idrettsforbund
18.45 Spørsmål til innlegg
18.55 Kunstisanlegg – bare for ishockey? Og litt om ungdomsidrett. Generalsekretær Ottar Eide, Norges Ishockeyforbund
19.15 Status for Trondheimsidretten og siste års aktiviteter. Varaordfører Ola Lund Renolen, MPG     
19.35 Pause
20.00 Kulturelt innslag – Trondheim kommunale kulturskole
20.10 Årsmøtet begynner
21.50 Avslutning og avtakking v/leder

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift