Brukerundersøkelse Huseby idrettsanlegg

Trondheim kommune skal rehabilitere Huseby idrettsanlegg, som består av Husebyhallen og Husebybadet.

Trondheim kommune jobber med å utrede hvilke tiltak som skal gjennomføres. I den forbindelse er de interesserte i din mening om hvordan du synes anlegget framstår i dag og hva du mener må på plass for at anlegget skal bli mer attraktivt.

Trykk her for å komme til brukerundersøkelsen.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products