Inkludering i idrettslag- tips fra idretten

Trøndelag idrettskrets og Idrettsrådet i Trondheim avholdt seminar for inkludering i idrettslag 4.juni. Her var det mange fremmøtte og det kom mange gode innspill til hvordan vi kan senke terskelen for å drive med idrett.

Trondheim kommunes idrettsstipend 2018

Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15 - 22 år, som er medlem i idrettslag/-organisasjoner i Trondheim. Er det noen i ditt idrettslag som bør søke? Søknadsfrist er 01. juli

Fordeling kunstis Trondheim 2018-19 - avholdt mandag 11.juni

Fordelingsmøte ble avholdt på Leangen hos Sør-Trøndelag ishockeykrets mandag 11.juni kl 1430-1615. Særkretser representerte sine idrettslag i Trondheim.

Hallfordeling i Trondheim sesongen 2018-2019 avholdt

Hallfordelingsmøtet ble avholdt onsdag 30. mai.

Seminar- Idrett for alle!

Trøndelag idrettskrets og Idrettsrådet i Trondheim inviterer til seminar 4. juni. Hva kan vi gjøre for å senke terskelen for å drive med idrett?

Spillemiddelseminar 30.mai - presentasjoner

Idrettsrådet i samarbeid med Trondheim kommune gjennomførte spillemiddelseminar i Fylkeshuset onsdag 30.mai kl 1800. Se presentasjoner fra arrangementet

Søk om arrangementstilskudd og støtte til utstyr i private idrettsanlegg.

Minner om frist for søknad 1.juni

Nå kan ditt idrettslag søke om å være vertskap i en kommunal idrettshall

Trondheim kommune ønsker et samarbeid med lag og foreninger om å påta seg et ansvar for tilsyn og vertskap i flere av byens kommunale idrettshaller. Tilsynet gjelder for hele idrettsperioden, og etter behov utenfor idrettsperioden og i ferier.

Seminar om paraidrett i Trondheim

Olympiatoppen inviterer alle som er engasjert rundt treningstilbud for syns- og bevegelseshemmede i Midt-Norge til seminar om paraidrett i Trondheim mandag 28. mai kl. 1700-2100. Målgruppen er trenere, ledere, støtteapparat og foreldre.

Sommerfordeling idrettshaller Trondheim

Hallfordelingsgruppa vedtok i møte 12.april sommerfordeling idrettshaller i Trondheim gjeldende for perioden 1.mai - 27.aug.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift