Fordelingsmøte svømmehaller 2018 avholdes 11.des

Særkretser, Trondheim kommune og Pirbadet innkalles til fordelingsmøte svømmehaller i Trondheim mandag 11.des. Særkretser stiller på vegne av sine klubber i Trondheim

Leangen mulighetsstudie - samlet rapport

Trondheim kommune har i nært samarbeid med idretten utarbeidet et mulighetsstudie for Leangen idrettspark.

Idrettsglede for alle!

Idrettsrådet i Trondheim inviterer til seminar tirsdag 21. november 2017 i Vestbyhuset, på Hammersborg

Den gode historien: Fargerik Håndball på Kattem

Kattem håndball har i flere år hatt et tilbud til jenter med minoritetsbakgrunn, men høsten 2013 sto de uten trener. Camilla Mattson ble da trener, oppmann, veileder, venninne og støttespiller for disse jentene.

Innmelding av behov for utstyr i kommunale idrettsanlegg i Trondheim

Trondheim kommune har i 2017 avsatt midler til innkjøp av utstyr i kommunale idrettsanlegg og ber om innspill fra idretten til hva som bør anskaffes. Ta kontakte med din særkrets (evt region eller særforbund) dersom din klubb vet om anlegg der det er behov.

Nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) i Midt-Norge -november 2017

Årets 7. og siste nyhetsbrev paraidrett (idrett for funksjonshemmede) i Midt-Norge med nye kurs, arrangementer, temakvelder, treningstilbud, nyheter m.m.

Festforestilling for frivillige i Trondheim

5. desember er Internasjonal dag for frivillig arbeid og Trondheim kommune arrangerer gratis festforestilling i Ilen kirke for alle som gjør frivillig arbeid i Trondheim.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utlysning av midler for 2018

Søknadsfristen for ordningen Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er 8. desember. Ordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift