Idrettsrådet i Trondheim

Styret og ansatte

Styret og ansatte

 

Funksjon Navn Telefon e-post
Styreleder Anne-Lise Bratsberg 990 02 927 albrats@online.no
Nestleder Are Vinsnes 900 81 000 are@vinsnes.no
Styremedlem  Stein Svendsen 901 46 205 stein.svendsen@trondheim.online.no
Styremedlem  Even Myhre 901 11 997 evenmy@online.no
Styremedlem  Marie Bendiksen Lind 970 68 694 marie.bendiksen.lind@gmail.com 
Styremedlem bedriftsidr Hans Christian  Andersen 977 18 973 hans.christian.andersen@smn.no
Varamedlem Tryggve Duun 480 10 800 duun@online.no
Varamedlem Vilde H Dalen Aas 905 58868 vildedaas@gmail.com
Varamedlem bedriftsidr Terje Wikan 928 29 470 terjwik@online.no  
Administrasjon
Daglig leder Bjørn Kilskar  419 00 109 bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no
Adm.konsulent Gina Thrane 482 07 750 Gina.Thrane@idrettsforbundet.no

 

Utvalg / ansvarsområder styret IRT 2017-18
(Utvalgsleder uthevet)
1. Anlegg                              Stein, Anne-Lise, Even og Tryggve
2. Økonomi                           Anne-Lise, Are, Stein og Hans Christian
3. Styrke samarbeid             Tryggve, Vilde, Even, Anne-Lise og Marie
4. Redusere terskel              Are, Marie, Vilde og Hans Christian

 

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift