Idrettsrådet i Trondheim

Søk midler til Inkludering i idrettslag 2017

Søk midler til Inkludering i idrettslag 2017

Nå kan klubben søke om midler til Inkludering i idrettslag for 2017.
Søknaden må gjelde for hele året.

Idrettsrådet i Trondheim sin visjon er: "I Trondheim skal idrett være tilgjengelig for alle"!
Det skal vi klare – sammen med dere klubber!

Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom Idrettsrådet i Trondheim kan søke.
Målgruppen for Inkludering i idrettslag er barn (6-12 år) ungdom (13 - 19 år) og unge (19-24 år) . Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og spesielt jenter blir prioritert.

Til hvilke tiltak kan det søkes:

1.           Tiltak for jenter med minoritetsbakgrunn
2.           Tiltak for jenter med minoritetsbakgrunn sammen med etnisk norske
3.           Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn sammen med etnisk norske
4.           Tiltak for barn og ungdom fra familier med liten betalingsevne
5.           Tiltak for å involvere flere minoritetsforeldre i idrettslag
6.           Tiltak drevet av idrettslaget som ikke passer med kategoriene nevnt ovenfor.

Kriterier for støtte
Tiltak 1, 2, 3, 4, 5 og 6

  • Tiltak er forankret i styret med styrevedtak
  • Klubben må beskrive strategi for videre inkludering
  • Eventuelle instruktører har politiattest

I tillegg for tiltak 4
Idrettsrådet dekker kun en del av utgiften pr deltaker. Klubb og foresatte oppfordres til å finne løsninger sammen:

  • Er det mulig å dele opp avgiftene?
  • ​​Klubbstyrte føringer for bortreisecuper – følger klubben barneidrettsbestemmelsene?
  • Foreslå for foresatte andre måter å bidra inn i klubben (trener/dugnader/male/vaske/bake)

Idrettsrådet i Trondheim gir tilskudd til å dekke følgende:

•             Fast sum for aktivitetsavgift/treningsavgift         13 – 19 år kr. 1500
                                                                                                 10 – 12 år kr. 1000
                                                                                                    6 – 9 år  kr.   500

•             Fast sum for deltakelse arrangement (cup etc) 13 – 19 år kr. 1500
                                                                                                  10 – 12 år kr. 1000
                                                                                                     6 – 9 år  kr.    500

•             Fast sum for utstyr                                                   13 – 19 år kr. 1500
                                                                                                  10 – 12 år kr. 1000
                                                                                                     6 – 9 år  kr.   500

Krav til tiltakene
Tilbudet skal være et tilbud innenfor idrettslagets ordinære aktivitetstilbud. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende. Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltakelse i aktivitetene. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. 

SØKNADSFRIST - 
Søknadsfrist er utgått (15.jan) men ta kontakt ved behov. 
mail: gina.thrane@idrettsforbundet.no Tlf: 48 20 77 50


Se oversikt over andre aktuelle tilskuddsordninger hvor klubben kan søke midler til gjennomføring av tiltak (denne er ikke uttømmende) på våre hjemmesider.
Ta kontakt dersom dere har spørsmål til ordningen.

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift