Idrettsrådet i Trondheim

Inkludering i idrettslag

Inkludering i idrettslag

Inkludering

Idrettsrådet i Trondheim har på vegne av NIF forvaltningsansvaret for ordningen "Inkludering i idrettslag" i Trondheim.
Vi mottar betydelige midler fra NIF og Trondheim kommune til dette arbeidet. 

Idrettstilbudet i Trondheim er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i det ordinære idrettstilbudet. Fraværet kan ofte forklares med mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, sterk konkurranseorientering, krav til utstyr, kulturelle utfordringer og økonomi. Undersøkelser viser at mange av de som ikke deltar i idrett, faktisk har et ønske om å være med. Gjennom ordningen Inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokaleåpne, og gratis for barn og ungdom.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn, med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag.

Se utfyllende info om søknad og ytterligere detaljer om ordningen i søknadsskjemaet. Budsjett for tiltak SKAL i tillegg sendes pr epost til ir.trondheim@idrettsforbundet.no, mal ligger øverst til høyre.

Materiell for idrettslag:
I arbeidet med inkludering er god informasjon viktig. På NIF sine hjemmesider finner man oversatt informasjonsmateriell til bruk for idrettslagene. «Bli med» idrettslagsbrosjyren er laget på 16 forskjellige språk. I denne brosjyren kan man lese mer om hva et idrettslag er, hva man kan være med på og hvordan man blir medlem.
 Det er satt av plass til individuell tilpasning fra idrettslagene på siste side i pdf-filene. Her kan både kontaktinformasjon og klubblogo settes inn. 

 

 

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift